Wat is Hyre

Hyre is een dynamische startup, opgericht door vijf studenten Netwerkeconomie.

Wij focussen enerzijds op gespecialiseerde studenten, op zoek naar meer praktijkervaring. Anderzijds lossen wij de digitale achterstand bij kleine ondernemingen op. Onze twee partijen brengen wij aan de hand van een kwaliteitsvolle screening met elkaar in contact.

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1

De klant komt in contact met Hyre met een interne struikelblok.

Stap 2

Hyre voert een analyse uit om zo de kern van het probleem te identificeren. 

stap 3

Hyre biedt de klant een GEPASTE oplossing aan.

stap 4

HYRE KOPPELT EEN GESPECIALISEERDE STUDENT MET DE KLANT OM HET PROBLEEM OP TE LOSSEN.

stap 5

Hyre gaat een reflectiegesprek met de student en de klant aan om het proces te evalueren en eventueel bij te sturen.

Waar hecht HYRE belang aan?

Werken met elkaar

Bij Hyre leggen we de nadruk op het werken met elkaar. Ieder staat in verbinding met elkaar en wordt gezien als partner. Op deze manier verloopt de communicatie optimaal.

Kwaliteitsvol resultaat

Hyre hecht veel belang aan het resultaat en de feedback van de klant. Dit zowel tijdens als na het proces.

Vernieuwende aanpak

Door de samenwerking met studenten brengt Hyre de klant met jonge, vernieuwende visies in contact.